Meny
Meny

Fremoverlent Pris- og Kalkylesjef / Forretningsanalytiker

Stryn Pretre Søknadsfrist: 01.05.2024

Pretre AS er landets største produsent av takstoler og er en ledende aktør i Norge innen prosjektering og levering av prefabrikkerte trekonstruksjoner. Hovedproduktene er takstoler, precut og bjelkelag. All produksjon skjer ved egne fabrikker lokalisert i Gausdal, Stryn, Tvedestrand og Jæren. Blant våre kunder er landets ledende husbyggerkjeder, entreprenører og byggevareforretninger. Pretre er en del av Mestergruppen, et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. Mestergruppens mål er å være førstevalget for boligbyggere og byggevareforhandlere. Mestergruppen har Ferd AS som sin største eier, men også medlemmer av de ulike kjedene utgjør en betydelig del av konsernets aksjonærer. Ferd er et familieeid investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer.

Pris- og Kalkylesjef / Forretningsanalytiker

Som Pris- og Kalkylesjef / Forretningsanalytiker vil du ha en sentral rolle i Pretre med et bredt sett av oppgaver i grensesnittet mellom salg, konstruksjon, produksjon, logistikk og økonomi. Det betyr at vi er på jakt etter deg som har erfaring med å jobbe i aksene fra forretning til regnskap. For å lykkes i denne rollen tror vi du er en person som begeistres over de mange ulike oppgavene denne stillingen innebærer. Personlig må du trives med å jobbe med analyse, tall, IT, folk og struktur. Samtidig krever denne rollen at du også er framoverlent og kan løfte blikket for å være den sparringspartneren selskapet og lederne har behov for. Det innebærer at du evner å veksle mellom å fordype deg i analyser og tall til å kommunisere og samhandle med alle i Pretre og Mestergruppen - uavhengig av rolle og nivå i organisasjonen.

Stillingen vil være lokalisert på vårt hovedkontor, i vakre Stryn.

 

I Pretre har vi mye spennende å ta tak i, og hovedarbeidsområder vil være:

 • Prisarbeid: Utvikle og implementere modeller for prising av produkter, tjenester og frakt basert på markedsanalyse, konkurransevurderinger og marginmål.
 • Kalkulasjonarbeid: Ansvarlig for å utarbeide kostnadskalkyler og modeller for produkter og tjenester, inkludert materialkostnader, produksjonskostnader, overheadkostnader og marginer.
 • Forretningsanalyse: Gjennomføre analyser av verdikjedelønnsomhet, kunde og markedstrender for å identifisere muligheter for forbedring og optimalisering av forretningsprosesser.
 • Marginoptimalisering: Identifisere muligheter for å forbedre marginer
 • Rapportering og Analyse: Utarbeide regelmessig rapportering og analyser av verdikjedelønnsomhet, frakt, pris- og kostnadsutvikling, marginer og resultatoppnåelse, og gi anbefalinger for forbedring. Stillingen er også ansvarlig for å strukturere opp og rapportere på selskapets KPI sett.
 • Samarbeid med Interne Avdelinger: Samarbeide tett med salgsavdelingen, konstruksjonsavdelingen, økonomiavdelingen, produksjonsavdelingen og andre avdelinger for å sikre at prisstrategier og kalkyler støtter organisasjonens overordnede mål og strategier.
 • Finansiell Kontroll og Oppfølging: Overvåke og analysere avvik mellom budsjett og faktiske resultater, og identifisere årsakene til eventuelle avvik. Utvikle og implementere kontrollprosedyrer og retningslinjer for å sikre nøyaktig og pålitelig økonomisk rapportering.
 • Innovasjon og forbedring: Identifisere muligheter for forbedringer i arbeidsprosesser og teknologi som kan øke effektiviteten og kvaliteten i verdikjeden og/eller kundetjenesten.

 

Erfaringsmessig tror vi den riktige kandidaten:

 • Har en bachelor- eller mastergrad i økonomi, finans, regnskap eller tilsvarende
 • Har 2-3 års erfaring fra prissetting, kalkyleanalyse, forretningsanalyse eller lignende roller
 • Har sterk kunnskap om business intelligence systemer som for eksempel Diver
 • Har sterk kunnskap og erfaring med Excel som verktøy for analyse, bygging av kuber og uttrekk av data, samt Power BI som verktøy for analyse og visualisering av data
 • Har god erfaring fra ERP systemet Microsoft Dynamics 365
 • Har god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne, samt god visualiseringsevne i Powerpoint av analyse og beslutningsunderlag
 • Er over snittet interessert i IT
 • Erfaring med økonomisk modellering og prognose
 • God kjennskap til regnskapsprinsipper og økonomiske prinsipper
 • Sterk analytisk og kvantitativ ferdighet, med evne til å tolke komplekse datamodeller og trekke konklusjoner.

 

Personlige egenskaper vi setter pris på:

 • Stabilt godt humør og at du liker å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Analytisk tenkning og problemløsningsevne
 • Resultatorientert, proaktiv og handlekraftig
 • Evne til å jobbe effektivt både selvstendig og som en del av et team
 • Sterk forretningsforståelse og strategisk tenkning
 • Fleksibilitet og evne til å tilpasse seg endringer og utfordringer

 

Vi tilbyr:

Pretre er en virksomhet i vekst, med gode utviklingsmuligheter og vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode forsikringsordninger. I Pretre har vi et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø som preges av stor grad av selvstendighet og frihet under ansvar. I Pretre har vi utrolig mange dyktige ansatte innenfor mange ulike fagområder, så du vil bli en del av et sterkt fagmiljø innenfor salg, konstruksjon, produksjon og digital utvikling. Hos oss er det høyt under taket og korte beslutningsveier.

 

Kontakt:
Christina Stautland, Administrerende direktør
47966164
christina.stautland@pretre.no